CONDITII DE INTERNARE

Scris de Spital Mocrea on . Posted in Informatii pacient

CRITERII DE INTERNARE

 
-Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

-Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesitã izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevãzuți  la art.105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecãții sau urmãririi penale;

-Alte situații bine justificate de cãtre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de secție
CONDITII DE INTERNARE

Condiţii generale de internare:
1.        Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
2.        Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
3.        Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
4.        Carnet de sănătate;

 

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:
1.        Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
2.        Carnet de sănătate;
3.        Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
4.        Buletin de identitate sau Cartea de identitate
– pentru copii: Certificatul de naştere;

 

Pentru eliberarea concediului medical:
1.        adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
2.        formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

CONDITII DE EXTERNARE

Scris de Spital Mocrea on . Posted in Informatii pacient

Pacientul/apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii.Biroul de externari , blocul alimentar , responsabilul administrativ vor fi anuntati cu minim 24 de ore cu privire la  data externarii.

a) situatia externarii:- la cerere , transfer

           - externat , starea la externare ( vindecat, ameliorat, agravat , stationar , decedat)

b) ora externarii 14

c) documentele care ii sunt inmanate la externare:

             - bilet de iesire din spital

             - scrisoare medicala

             - decontul pe pacient

             - reteta medicala

             - concediul medical

 

La ora externarii este insotit de infirmiera la garderoba.Transportul pacientului externat la domiciliu se face in functii de starea pacientului:personal cu mijloc de transport in comun sau cu ajutorul familiei . In cazurile nedeplasabile  se face cu autosanitara spitalului sau cu ambulanta din zona.

Acest website utilizează cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu politica de utilizare a cookie-urilor.